Köp- och leveransvillkor

 

 

Leveransvillkor*

Plantorna kommer att levereras med för dagen bästa tillgängliga fraktbolag. 
Norrplant beställer leverans av lämpligt fraktbolag utifrån önskat leveransdatum.

Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Upptäcker du skador på wellpapp-lådan skall du omedelbart anmäla detta till transportören och göra en skadeanmälan. Ta inte emot en skadad wellpapp-låda! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat wellpapp-lådan, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. 

Vi vill informera om att det beställda antalet plantor i din order är uträknat från ett schablonvärde på antalet plantor i en wellpapp-låda. Det innebär att antalet kan skilja något mot det som vi faktiskt levererar. Fakturan baseras såklart på det faktiskt levererade antalet.

Minsta beställningsbara volym är 1 wellpapp-låda. Superpot ca. 74 plantor och Jackpot ca. 126 plantor. 
Har du några frågor är du välkommen att skriva till plantleveranser@sca.com. Uppge ditt ordernummer vid kontakt.

 

 

Ångerrätt/Reklamation*

Reklamationer hanteras enligt Norrplants rutin.
- Returrätt, ångerrätt enligt E-handelslagen (minimum 14 dagar)

Vi följer lagen om distansa
vtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fem (5) dagar från det att varan mottagits.  

 

Betalningsalternativ

- Faktura
Betalningsvillkor 30 dagar. En kreditupplysning på ditt person- eller organisationsnummer kommer att göras. Leverans sker till den adress som finns angiven på beställningen. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Vid beställning  måste beställaren vara minst 18 år.

 

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med Norrplant. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Produkten har blivit tillagd i varukorgen